I. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS.HAZİRAN) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

III. DÖNEM (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

IV. DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ÖZEL VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (İL MERKEZ VE KÖYLERİ)       I  Ve  II. Dönem

ÖZEL VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (İLÇELER BAZINDA)             I. Dönem            II. Dönem

RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

VAAZ ÖRNEKLERİ

VAAZ ARŞİVİ